Vážení kolegové,

Dovolte mi Vás jménem výboru České nefrologické společnosti co nejsrdečněji pozvat k účasti na 10. edukačním symposiu, Brodových dnech, které se tentokráte konají 3.-5. května v Mikulově. Brodovy dny si vydobyly mezi českými nefrology velké renomé pro svoji vysokou postgraduální úroveň, stejně tak jako pro aktuálnost témat. Snažili jsme se proto navrhnout program tak, aby Vás zaujal a byl pro Vaši odbornou praxi přínosem. Proto jsme jako moto letošních Brodových dní zvolili téma pokroků v diagnostice a léčbě v nefrologii.

V současnosti jsme svědky opravdové revoluce v možnostech renoprotektivní terapie, a proto není náhodou, že se tomuto tématu budeme věnovat hned na úvod symposia. Kromě novinek v terapii nefrologických onemocnění zazní přednášky o novinkách v diagnostice, která je nedílnou součástí naší péče a ovlivňuje osudy našich nemocných, stejně jako nejnovější medikamenty. Již na minulém symposiu byla vytvořena nová tradice Shückovi přednášky, která bude letos věnována interpretaci vyšetření tubulárních funkcí a ocení ji nejenom mladší kolegové. Vzhledem k místě konání mezi nás zavítají i kolegové z Vídně, kteří uspořádali celé jedno symposium a seznámí nás s novinkami v dialyzační i transplantační léčbě. Budeme se věnovat inovativním postupům nejenom u vzácných primárních nefropatií ale také u polycystózy, eliminačních metod či infekcích. Novinkou bude presymposium, které se uskuteční ve středu 3.5. večer a které jsme nazvali Všechno, co jste kdy chtěli vědět o čekací listině (ale báli jste se zeptat). Věříme, že toto důležité téma Vás osloví a dorazíte do Mikulova dříve.

Nedílnou součástí Brodových dní budou dvě satelitní symposia našich partnerů, tato symposia vždy bývají hojně navštívena a pevně věřím, že tomu tak bude i nyní. Také v letošním roce na Brodových dnech zazní přednášky sester a techniků, které připravili pod vedením výboru nefrologicko-urologické sekce České asociace sester a které zazní ve čtvrtek 4.5.

Důležitou funkcí symposia bude také jeho společenská role. Kromě valné hromady České nefrologické společnosti se také všichni potkáme na Mikulovském zámku, kde předáme ocenění za nejlepší publikace, stejně tak jako uvedeme nové čestné členy naší společnosti. Kromě toho je program navržen tak, aby bylo dostatek času pro různá setkávání a neformální diskuze. Zkrátka uděláme vše pro to, aby se Vás program zaujal a byl pro vás edukačním a společenským osvěžením.
Těšíme se na osobní setkání v Mikulově!

Za výbor České nefrologické společnosti

viklicky

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA, Dr.h.c.
předseda

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem výboru nefrologicko-urologické sekce ČAS bych Vás ráda pozvala na vzdělávací akci pořádanou ČNS. Tradiční součástí Brodových dnů je odborný program připravený nefrologicko – urologickou sekcí ČAS pro všeobecné sestry a další členy multidisciplinárního týmu. Věříme, že dlouholetá spolupráce, výměna odborných znalostí a zkušeností mezi lékaři a ostatními zdravotnickými pracovníky přispívá ke kvalitě poskytované péče na našich pracovištích.

Pilířem odborného programu budou aktuální nefrologická a urologická témata. Témata zvolíme tak, aby oslovila nejen zdravotníky dialyzačních středisek, ale aby byla zajímavá a podnětná i pro zdravotníky z ostatních pracovišť. V odborném programu zazní jak prezentace pozvaných řečníků, tak sdělení z vybraných abstrakt ve formě přednášek nebo posterů.

Věříme, že se s námi podělíte o znalosti a praktické zkušenosti a doufáme, že se Vám připravený odborný program bude líbit a bude pro Vás profesně přínosný.

Mgr. Helena Jeřábková, DiS.
Předsedkyně nefrologicko-urologické sekce ČAS

Místo konání

Hotel Galant se nachází v centru Mikulova, v srdci kouzelné vinařské oblasti Pálava. Jeho lokace je ideálním výchozím bodem pro návštěvu historického Mikulova. Součástí hotelu je restaurace s letní terasou, autentický vinný sklípek, domácí pivovar a kongresové prostory.

sekce-hotel-galant-mikulov

NOVINKY

23. 5. 2023

20. 4. 2023

Pozvánka na satelitní symposia - Bayer

19. 4. 2023

Pozvánka na satelitní symposia - AstraZeneca

16. 2. 2023

on-line registrace otevřena

14. 2. 2023

ČLK přidělila pro symposium 14 kreditů

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

15. 3. 2023

přihlášky k účasti se sníženým registračním poplatkem

31. 3. 2023

přihlášky k ubytování

31. 3. 2023

přihlášky firem / vystavovatelů

Organizační výbor

PŘEDSEDA
Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA, Dr.h.c.
ondrej.viklicky@ikem.cz

 • Ivan Rychlík, prof. MUDr., CSc., FASN, FERA
 • Martin Havrda Prim. MUDr.
 • Eva Jančová MUDr. CSc.
 • Alena Paříková doc. MUDr., Ph.D.
 • Barbora Szonowská MUDr.
 • Zdenka Hrušková MUDr., Ph.D.
 • Helena Jeřábková Mgr., DiS.
 • Tomáš Reischig, prof. MUDr., Ph.D
 • Sylvie Dusilová Sulková prof. MUDr., DrSc, MBA
 • František Švára, MUDr.
 • Janka Slatinská MUDr., Ph.D., FEBTM
 • Vladimír Tesař, prof. MUDr., DrSc., MBA, FASN
 • Romana Ryšavá, prof. MUDr. CSc.

Partneři ČNS pro rok 2023

Platinoví partneři

LOGO AZ_aktualBayer-logo

Zlatí partneři

Astellas_cmykBBraunSE_RGB_1920x1080pxBIFME-Logo_2012_blue_CMYK

Stříbrní partneři

FK_logoGSK Full Colour Logo - CMYK

Mediální partner

logo_TIGIS