Registrace

Registrační poplatky

Poplatky a informace

Registrační poplatky jsou včetně 21% DPH.

Registrační poplatkyEarly bird k 15.3. Late fee
Lékař - člen ČNS1 700,- Kč2 200,- Kč
Lékař - nečlen ČNS, VŠ nelékař2 200,- Kč2 700,- Kč
Sestra - členka ČAS, technik700,- Kč900,- Kč
Sestra - nečlenka ČAS800,- Kč1 000,- Kč
Student, nepracující důchodce300,- Kč500,- Kč
Společná večeře 4.5.2023500,- Kč600,- Kč

Plný registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na odborná jednání
  • vstup na výstavu firem
  • konferenční materiály
  • obědy a občerstvení během přednášek
  • certifikát o účasti

Platby

Registrační poplatek a společnou večeři uhraďte kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet Congress Business Travel, s.r.o. – č. ú. 1942073339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy č. 801, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena. Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte to do "Poznámky" na on-line registračním formuláři.

Způsob platby

  • Kreditní kartou – údaje prosím vyplňte na online formuláři
  • Bankovní příkaz – na vyžádání vystavíme zálohovou fakturu – na online formuláři prosím poznačte

Jméno bankyČeská spořitelna
Adresa bankyVáclavské náměstí 16, 110 00 Praha 1
SWIFT/BICGIBA CZ PX
Číslo účtu1942073339
Kód banky0800
Jméno účtuCongress Business Travel
IBANCZ63 0800 0000 0019 4207 3339
Variabilní symbol801 + vaše jméno (ke snadnější identifikaci)
V případě, že jméno nelze do příkazu k úhradě zadat, prosíme pouze o uvedení číselného variabilního symbolu.

Veškeré bankovní poplatky hradí příkazce.

Prosíme o zaslání kopie bankovního příkazu faxem nebo e-mailem organizačnímu sekretariátu.

Storno registrace

Zruší-li účastník písemně svou účast do 31.3.2023, vrátí sekretariát uhrazenou částku. Od 1.4.2023 není možné účast zrušit, sekretariát však zašle veškeré tištěné materiály na adresu účastníka.

Registrační hodiny

Středa, 3. května 202316.00 – 18.00
Čtvrtek, 4. května 202308.00 – 17.00
Pátek, 5. května 202308.30 – 12.00