Program sester

Hotel Galant, sál Cabernet

Čtvrtek 4. 5. 2023

10.00 - 11.30

I. přednáškový blok

Předsedající: Helena Jeřábková, Jitka Pancířová

Zahájení kongresu

 1. Nefrologicko-urologická sekce ČAS v roce 2023: Helena Jeřábková
 2. EDTNA/ERCA v roce 2023: Jitka Pancířová

Úskalí cévního přístupu pro dialýzu

 1. Současný stav a změny v péči o cévní přístupy a práci s nimi: František Lopot
 2. Aneurysmorrhafie: Dagmar Vaňousová
 3. Naše skúsenosti s manažmentom pacientov s AVF: Jana Francúzová

11.30 – 12.15

Přestávka na oběd

12.15 – 13.30

II. přednáškový blok

Předsedající: Helena Jeřábková, Marcela Švandrlíková

Úskalí nejen dětské nefrologie

 1. Nonadherence a její vliv na přežívání transplantované ledviny u dětí: Jakub Zieg
 2. Tranziční péče v nefrologii: Silvie Rajnochová Bloudíčková
 3. Tranzice dospívajících na dialyzační středisko pro dospělé: Helena Jeřábková

13.30 – 13.50

Přestávka na kávu

13.50 – 15.10

III. přednáškový blok

Předsedající: Naděžda Halecká, Petra Slezáčková

Úskalí paliativní péče v nefrologii

 1. Bez dialýzy (s cestou) domů: Pavel Klimeš
 2. Reflexe práce s rodinou dialyzovaného pacienta v paliativní péči: Michaela Černá
 3. Paliatívna liečba pacienta s renálnym zlyhaním a pacienta po ukončení chronického hemodialyzačného programu na konci života: Ivana Hlavačková, Ivana Adameová, Nikola Kližanová

15.10 – 15.30

Přestávka na kávu

15.30 – 17.00

IV. přednáškový blok

Předsedající: Marcela Švandrlíková, Petra Slezáčková

Úskalí sesterské péče v nefrologii

 1. Výhody preemptivní transplantace ledvin: Lenka Karlíková
 2. Pacient s mnohočetným myelomem z pohledu dialyzační sestry: Blanka Dobešová, Eva Perleczká
 3. Aferetické metody, tak jak je známe na oddělení hemodialýzy v IKEM: Zuzana Žílová, Zuzana Eretová
 4. Surdomutitas – Obavy z neznámeho: Iveta Kobrtková, Jana Francúzová

Distribuce publikací EDTNA/ERCA

Zakončení kongresu