Česká nefrologická společnost děkuje všem partnerům a členům za poskytnuté finanční příspěvky v roce 2023.
Bez jejich podpory by nebylo možné realizovat akce na podporu rozvoje nefrologie v České republice.

Nabídka

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou firemní účasti na 10. edukačním symposiu Brodovy dny 2023.

Výstava odborných firem bude umístěna v blízkosti přednáškového sálu v hotelu Galant.

Termín pro zaslání přihlášky partnerů ČNS a vystavovatelů je do 31. března 2023.

V případě zájmu o účast nebo o podrobnější informace, kontaktujte:

pí. Alenu Stehnovou

Congress Business Travel

Fax: +420 224 942 550