Informace k abstraktům

V případě vašeho zájmu o aktivní účast (přednáška nebo poster) vyplňte laskavě on-line formulář pro vložení abstrakt.

Termín pro zaslání abstrakt: 28. březen 2022 do 24.00 hod. O zařazení příspěvku rozhoduje vědecký výbor kongresu, autoři obdrží písemné potvrzení o přijetí do programu na uvedený e-mail do 15.4.2022

Abstrakta musí být zpracována podle instrukcí uvedených v přiloženém vzoru (templátu)

Abstrakta budou vytištěna v časopise Aktuality v nefrologii, výtisk tohoto čísla časopisu obdrží všichni registrovaní účastníci.

Každý přednášející či autor posteru musí být zároveň zaregistrován k účasti a uhradit registrační poplatek.

Programové bloky kongresu:

 • REGISTRY
 • KLINICKÁ NEFROLOGIE
 • COVID-19 A LEDVINY
 • DOMÁCÍ DIALÝZA (HHD + PD)
 • HEMODIALÝZA
 • PEDIATRICKÁ NEFROLOGIE
 • TRANSPLANTACE
 • VARIA
 • SEKCE SESTER A TECHNIKŮ: Domácí dialýza (HHD, PD)
 • SEKCE SESTER A TECHNIKŮ: Cévní přístupy pro hemodialýzu
 • SEKCE SESTER A TECHNIKŮ: Kvalita dialyzační a urologické péče v době pandemie covid-19
 • SEKCE SESTER A TECHNIKŮ: Transplantace ledvin z pohledu multidisciplinárního nefrologického týmu