Předběžný program

Středa 1. 6. 2022

7.30

Otevření registrace

9.30 – 9.45

ZAHÁJENÍ KONGRESU

9.45 – 10.45

BLOK 1 – REGISTRY

11.00 – 12.00

BLOK 2 – DOMÁCÍ DIALÝZA

12.15 – 13.15

FIREMNÍ SYMPOSIUM 1

13.15 – 13.45

Přestávka + volná diskuse u posterů

13.45 – 14.45

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU

(přivítání, předání čestných členství a cen ČNS, slavnostní přednáška)

14.45 - 15.45

BLOK 3 – KLINICKÁ NEFROLOGIE I

15.45 – 16.15

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

16.15 – 17.15

BLOK 4 - COVID-19 – kam jsme pokročili v roce 2022

17.20 – 18.20

PŘEDNÁŠKY ZLATÝCH PARTNERŮ ČNS I

18.30 - 19.15

BLOK 5 – HEMODIALÝZA

19.30 - 21.00

UVÍTACÍ KOKTEJL (O2 Universum kongresové foyer)

Čtvrtek 2. 6. 2022

7.00 – 7.30

Snídaňové občerstvení

7.30 – 8.20

SNÍDAŇOVÁ SYMPÓZIA (EARLY BIRDS)

Téma 1 - Farmakoterapie pro nefrology
Téma 2 - Transplantace

8.30 – 9.30

BLOK 6 – KLINICKÁ NEFROLOGIE II

9.30 – 10.00

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

10.00 – 11.30

SYMPÓZIUM ZAHRANIČNÍCH ŘEČNÍKÚ

11.45 – 12.45

FIREMNÍ SYMPOSIUM 2 + občerstvení

12.45 – 13.15

Přestávka + volná diskuse u posterů

13.15 – 13.45

BLOK 7 – VÝZNAMNÉ PUBLIKACE V NEFROLOGII

14.00 – 15.00

BLOK 8 – NOVINKY V PEDIATRICKÉ NEFROLOGII

15.00 – 15.30

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

15.30 – 16.30

PŘEDNÁŠKY ZLATÝCH PARTNERŮ ČNS II

16. 45 – 17.45

VALNÁ HROMADA ČNS

Pátek 3. 6. 2022

7.00 – 7.30

Snídaňové občerstvení

7.30 – 8.20

SNÍDAŇOVÁ SYMPÓZIA (EARLY BIRDS)

Téma 3 – Cévní přístupy
Téma 4 - Kontroverze v dialýze

8.30 – 10.00

BLOK 9 – ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ

10.00 – 10.30

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

10.30 - 11.45

SYMPÓZIUM SLOVENSKÉ NEFROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (75 min)

11.50 – 12.50

PŘEDNÁŠKY ZLATÝCH PARTNERŮ ČNS III

12.50 – 13.20

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

13.20 - 14.20

BLOK 10 -TRANSPLANTACE

14.20 - 14.30

UKONČENÍ KONGRESU