Rámcový program

Středa 1.6. 2022

9.30 – 9.45

ZAHÁJENÍ KONGRESU

9.45 – 10.45

BLOK 1 – REGISTRY

Předsedající: I. Rychlík, F. Švára

11.00 – 12.00

BLOK 2 – DOMÁCÍ DIALÝZA

Předsedající: A. Paříková, V. Bednářová

12.15 – 13.15

FIREMNÍ SYMPÓZIUM firmy Abbvie

13.15 – 13.45

Přestávka + volná diskuse u posterů

13.45 – 14.45

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU

14.45 - 15.45

BLOK 3 – KLINICKÁ NEFROLOGIE I

Předsedající: D. Maixnerová, N. Petejová

15.45 – 16.15

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

16.15 – 17.15

BLOK 4 – COVID-19 – kam jsme pokročili v roce 2022

Předsedající: M. Havrda, S. Dusilová Sulková

17.20 – 18.20

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

Předsedající: V. Tesař, R. Ryšavá

18.30 - 19.30

BLOK 5 – HEMODIALÝZA

Předsedající: B. Szonowská, R. Kantor

19.30 - 21.00

UVÍTACÍ KOKTEJL (výstavní plocha + firmy) – O2 Universum

Čtvrtek 2.6. 2022

7.00 – 7.30

Snídaňové občerstvení

7.30 – 8.20

SNÍDAŇOVÁ SYMPÓZIA (EARLY BIRDS)

8.30 – 9.30

BLOK 6 – KLINICKÁ NEFROLOGIE II – „Nejen glomeruly“

Předsedající: E. Jančová, M. Horáčková

9.30 – 10.00

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

10.00 – 11.00

SYMPÓZIUM ZAHRANIČNÍCH ŘEČNÍKŮ

Předsedající: I. Rychlík, O. Viklický

11.15 – 12.15

FIREMNÍ SYMPÓZIUM FIRMY Swixx Biopharma

12.15 – 12.45

Přestávka + volná diskuse u posterů + občerstvení

12.45 – 13.45

BLOK 7 – NOVINKY V PEDIATRICKÉ NEFROLOGII

Předsedající: T. Seeman, T. Šuláková

14.00 – 15.00

FIREMNÍ SYMPÓZIUM FIRMY Bayer

15.00 – 15.30

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

15.30 – 16.30

PŘEDNÁŠKY ZLATÝCH PARTNERŮ ČNS I (FMC, BBraun)

16.45 – 17.45

Valná hromada České nefrologické společnosti

20.00 – 24.00

SPOLEČNÁ VEČEŘE – Červený Jelen

Pátek 3.6. 2022

7.00 – 7.30

Snídaňové občerstvení

7.30 – 8.20

SNÍDAŇOVÁ SYMPÓZIA (EARLY BIRDS)

8.30 – 10.00

BLOK 8 – ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ

Předsedající: V. Čertíková Chábová, M. Bürgelová

8.30 – 10.00

BLOK 9 – VÝZNAMNÉ PUBLIKACE V NEFROLOGII

Předsedající: Z. Hrušková, J. Klaboch

10.00 – 10.30

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

10.30 - 11.45

SYMPÓZIUM SLOVENSKÉ NEFROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Předsedající: R. Ryšavá, M. Demeš

11.50 – 12.50

PŘEDNÁŠKY ZLATÝCH PARTNERŮ ČNS II (Astra Zeneca, Boehringer Ingelhaim)

Předsedající: K. Krátká, J. Reiterová

12.50 – 13.20

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

13.20 - 14.20

BLOK 10 - TRANSPLANTACE

Předsedající: K. Krejčí, V. Hanzal

14.20 - 14.30

UKONČENÍ KONGRESU (R. Ryšavá, F. Švára)